รวมบทความ วีดิโอ สื่อการสอนที่น่าสนใจ
โดยทีมงานใจดีโปรเจค

รู้จักกับเฟรมและคีย์เฟรม

สอนแอนิเมชั่น รู้จักกับเฟรมและคีย์เฟรม

ก่อนจะเริ่มฝึกทำแอนิเมชั่น มาปูพื้นฐาน เฟรม กับ คีย์เฟรม ใน Adobe Animate กันก่อน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกทำแอนิเมชั่นอย่างจริงจังกันในบทหลัง ๆ

บทความยอดนิยม

สอนวิธีทำปุ่มให้เปลี่ยนเฟรม หรือซีน

สอน Animate ทำปุ่มให้เปลี่ยนเฟรม หรือ ซีน

รู้จักกับเฟรมและคีย์เฟรม

สอนแอนิเมชั่น รู้จักกับเฟรมและคีย์เฟรม

สอนทำแอนิเมชั่นเมฆลอยวน

วิธีการทำแอนิเมชั่น เมฆลอยวนลูป

สอนการสร้างปุ่ม ใน Adobe Animate

สร้างปุ่มใน Animate CC

สอนทำแอนิเมชั่น คนวิ่ง ภายใน 60 วินาที

แอนิเมชั่น ใช้ Bone ใส่กระดูก ให้กับตัวละคร ทำท่าวิ่ง